Privacyverklaring

 

Zanghuis206 zorgt ervoor dat met (bijzondere) persoonsgegevens van leerlingen zorgvuldig wordt omgegaan. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met dit privacyreglement willen wij u nader informeren over ons beleid.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Zanghuis206?

Uw gegevens Gebruiken wij voor
NAW-gegevens van u / uw kind facturatie, klantcontact, commercieel contact
E-mail adres facturatie, klantcontact, nieuwbrieven mits OPT IN
Telefoonnummer klantcontact
Foto’s en geluid opnames Site & sociale media
Contacthistorie huidige en toekomstige dienstverlening
Klantverleden huidige en toekomstige dienstverlening
Bankgegevens Facturatie, incasso’s

 

Hoe verzamelen wij deze gegevens?
Zanghuis206 gebruikt alleen de persoonsgegevens die u zelf aanlevert. Deze gegevens verzamelen we en gebruiken we om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Zonder deze gegevens is het echter in veel gevallen onmogelijk om u op een goede wijze van dienst te kunnen zijn

 

Wanneer en waarom gebruiken wij uw gegevens?
• voor een effectief en persoonlijk contact;
• om de uitvoer van dienstverlening optimaal te laten verlopen;
• voor de administratieve afhandeling van onze dienstverlening;
• om u op de hoogte te kunnen houden van actualiteiten en promotiedoeleinden voor onze producten en diensten die vallen onder de activiteiten van Zanghuis206.

 

E-mail
Indien u ons toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een mailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Voor het verzenden van onze Nieuwsbrief maken wij gebruik van MailChimp. Hiertoe deel ik je voor- en achternaam en emailadres met MailChimp. Zanghuis206 heeft met MailChimp een Verwerkersovereenkomst afgesloten (Data Processing Addendum). Het privacybeleid van MailChimp vind je hier

 

Beveiliging persoonsgegevens
Zanghuis206 heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Hiertoe heeft Zanghuis206 een Verwerkingsregister, een Datalekregister, een Protocol Datalekbeleid en een Privacybeleid opgesteld. Deze documenten zijn op afspraak in te zien.

 

Social Media en website
De website voldoet aan de normale standaarden en is beveiligd volgens https protocol.

Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website & evenementen te delen via Social Media. Deze platforms hebben hun eigen privacy verklaringen.

 

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens die wij als gevolg van facturering en betalingen bewaren in ons boekhoudsysteem, bewaren wij tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd, of bij goedkeuring langer bewaard.

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail.

Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via zing@zanghuis206.nl

 Zanghuis206
Hoge Rijndijk 206
2314 AJ Leiden
T 06 11343263
zing@zanghuis206.nl

 

Wijzigingen in deze verklaring

Mei 2018. Wijzigingen in de privacyverklaring van Zanghuis206 worden gepubliceerd in dit document. De herzieningsdatum van dit document wordt in dat geval bijgewerkt.